Björn Remneland Wikhamn © 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenörskapets Vidunderliga Resa

- En Dramaberättelse om Skapandet av Två Webbplattformar

Björn Remneland Wikhamn

Forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

 

bjorn.remneland@handels.gu.se

 

+46 31 786 2297

 

 

 

Avhandlingen "Entreprenörskapets Vidunderliga Resa" är en skildring av vardagens entreprenörskap; om drömmar och förhoppningar, likväl som frustration och lidelse. I pressmeddelandet från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (2008-01-18) skrevs följande:

 

Det pågående entreprenörskapet - en omtumlande väg mot eventuell succé

 

"Entreprenörer och deras verksamheter studeras oftast när framgången är ett faktum. Men att vara entreprenör inkluderar det mångsidiga arbetet längs vägen fram emot en eventuell succé. Det arbetet, det pågående entreprenörskapet, beskrivs i en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Forskaren Björn Remneland har följt två entreprenörers arbete med utvecklingen av deras respektive affärsidéer under tre års tid."

 

I doktorsavhandlingen ”Entreprenörskapets Vidunderliga Resa” studerar Björn Remneland arbetet med att utveckla två webbplattformar, Idébanken.se och Kompetensarena Väst, från idé till förverkligande. Processerna följs på nära håll och avhandlingen ger en detaljrik skildring av entreprenörernas med- och motgångar, beslut och handlingar. Drömmar om kommande framgångar blandas med vardagens kaos under jakten på resurser, legitimitet och kritisk massa av innehåll. 

 

– När entreprenörer går till litteraturen möts de av hjältebilder och färdiga succéer beskrivna i historiska och förenklade perspektiv, säger Björn Remneland. Men det är få som kan identifiera sig med Bill Gates eller Ingvar Kamprad vilket kan leda till att man inte tror att man är en entreprenör och att man slutar försöka. Min avhandling beskriver det pågående entreprenörskapet, en vardag som fler kan känna igen sig i och reflektera över.

 

Avhandlingens analys visar hur entreprenörerna bygger styrka och struktur i en löpande dubbelsidig process som inkluderar dels innovationen i sig, dels berättelsen om innovationen.

 

– Jag konstaterar att berättelsen hela tiden ändras, den anpassas efter publik och den förändras i takt med utvecklingen av innovationen. Berättelsen är frikopplad från själva innovationen men påverkar också dess pågående skapelse. Entreprenörskapet består av komplexa processer som inte alltid låter sig översättas till traditionella ekonomiska teorimodeller.

 

Avhandlingen presenterades den 21 december 2007.

2.0, communities

 

 

 

Beställ boken

 

Via e-mail: bjorn.remneland@handels.gu.se


Pris: 265 kr (inkl. moms och frakt inom Sverige)

 

Glöm inte att ange din adress och antal exemplar. Böckerna skickas per post till angiven adress. Faktura medföljer.


 

Citat ur boken

 

»Jag tror att avhandlingens empiriska entreprenörskapsdrama kan öka kunskapen om entreprenörskapets magi enbart genom att med berättelsens kraft ge rörelse till de relativt livlösa etableringsmodeller som redan är så ofta förekommande.« (sid 15)

 

»Via insiktsfulla, verklighetsnära berättelser kan praktiker likväl som gemene man relatera till sin egen situation och reflektera över möjliga lärdommar. Denna avhandling hoppas kunna bidra i en sådan riktning.« (sid 328)

 

 

 

 

Ladda ned avhandlingen