Björn Remneland-Wikhamn © 2014

 

 

Nuvarande projekt

• FAS/Forte

2013-2015 Gendered Open Innovation in the Digital Game Industry

 

• FAS/Forte

2014-2016 Digitaliseringens paradoxer - sociala medier i myndighetsarbete

 

Tidigare projekt

• Vetenskapsrådet

2009-2013 Ett teoretiskt ramverk för öppen innovation i praktiken.

 

• VINNOVA

2009-2012 Öppen innovation i teori och praktik

englishsvenska

 

Peer-reviewed journal publications:

Remneland-Wikhamn, B. & Wikhamn, W. (2014) Open Innovation in Practice: Diffusion of knowledge and use in Swedish bio-pharmaceutical firms, Int. Journal of Business Innovation and Research, 8(2), 137-153

Remneland-Wikhamn, B. (2013) Challenges of implementing innovation contests to facilitate radical innovation, accepted for publication in Int. J. of Networking and Virtual Organizations, 13(2), 129-145

Remneland-Wikhamn, B. & Wikhamn, W. (2013) Structuring of the Open Innovation Field: An Integration of the Firm and the Ecosystem Perspective, Journal of Technology Management and Innovation, 8(3), 173-185

Remneland-Wikhamn, B. (2013) Two different perspectives on open innovation – libre versus control, Creativity and Innovation Management, 22(4), 375-389

Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2013) Open Innovation, Gender and the Infiltration of Masculine Discourses, Int. Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol 5, No 3, 275-297

Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J. & Styhre, A. (2013) Enacting Hard and Soft Product Offerings in Mature Industries: Moving Towards Servitization in Volvo, Int. Journal of Innovation Management, 17(4)

Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2012) Transaction Cost Economics and Open Innovation: Implications for Theory and Practice, Creativity and Innovation Management, 21(3), 277-289

Remneland-Wikhamn, B. & Wikhamn, W. (2011) Open Innovation Climate Measure: The introduction of a validated scale, Creativity and Innovation Management, 10(4), 284-295

Remneland-Wikhamn, B. (2011) Path Dependence as a barrier for Open Innovation, Int. Journal of Business Innovation and Research, 5(6), 714-730

Kuschel, J., Remneland-Wikhamn, B. & Kuschel, M. (2011) Open Innovation and Control: A Case from Volvo, Int. J. of Networking and Virtual Organizations, 9(2), 123-139

Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J., Bergquist, M. & Kuschel, J. (2011), Open Innovation, Generativity and the Supplier as Peer: The Case of iPhone and Android, Int. Journal of Innovation Management, 15(1), 205-230

Books:

Lagerström Hamberg, K., Lavén, F., Remneland-Wikhamn, B. & Walter, L. (2011) Ringar på vattnet – En vänbok till Torbjörn Stjernberg (eds.), Göteborg, BAS Förlag

Remneland, B. (2010) Öppen Innovation, Lund, Liber

Remneland, B. (2007) Entreprenörskapets vidunderliga resa – en dramaberättelse om skapandet av två kompetensarenor, Doktorsavhandling, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Framlagd december 2007.

Remneland, B. (2005) Involvement Work in the Making – a study of an Innovation System initiative, Licentiatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Framlagd september 2005.

Book chapters:

Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J., Bergquist, M. & Kuschel, J. (2013) Generativity and Innovation in Smartphone Ecosystems in (Eds.) Tidd, J. (2013) Open Innovation Research, Management and Practice, Imperial Collage Press

Lavén, F., Remneland-Wikhamn, B. & Stjernberg, T. (2012) Policy scripts and practice, in (Eds.) Rickne, A., Etzkowitz, H., Laestadius, S. (2012) Innovation Governance in an Open Economy: Shaping regional nodes in a globalized world, Routledge, pp. 183-207

Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J., Bergquist, M. & Kuschel, J. (2012) Generativity in Open Innovation Ecosystems: The iPhone and Android in (Eds.) Brem, A., Tidd, J. (2012) Perspectives on Supplier Innovation – Theories, Concepts and Empirical Insights on Open Innovation and the Integration of Suppliers, Imperial Collage Press, pp. 617-650

Remneland-Wikhamn, B. (2011) Forskningens vidunderliga resa, in (Eds.) Lagerström Hamberg, K., et al. (2011) Ringar på vattnet – En vänbok till Torbjörn Stjernberg, Göteborg, BAS Förlag, pp. 27-40.

Peer reviewed conference papers:

Wikhamn, W. & Remneland-Wikhamn, B. (2014) Gender Segregation in R&D organizations – evidence from Sweden, International Labour Process Conference, 2014, London.

Remneland-Wikhamn, B. (2011) Openness and generativity in the value generation process, NFF 2011, Stockholm (Open and User innovation track).

Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2011) Transaction Cost Economics and Open Innovation: Reinventing the Wheel of Boundary, proceedings to Druid conference, CBS 2011. Danmark.

Hedner, T., Thornblad, T., Remneland, B. & Klofsten, M. (2011) Open innovation in the biomedical sector: An alternative approach to organizational value extraction, proceedings to World Sustainable Development Outlook 2011, New Jersey.

Kuschel, J., Remneland-Wikhamn, B. & Kuschel, M. (2010) Open Innovation and Control: A Case from Volvo, konferenspapper till Hawaii Int. Conference on System Sciences (HICCS).

Remneland, B. (2009) Language as means for involvement in the entrepreneurial process, konferenspapper till Academy of Management, Chicago

Remneland, B. (2009) Stories of Web 2.0 Mobilization; Retrospective vs. 'In the Making', konferenspapper till EURAM 2009, Liverpool

Remneland, B. (2008) Entrepreneurship Captured through Dramatism, konferenspapper till Företagsekonomiska insitiutionen i Lund’s 50-årsjubileum, en workshop om Kreativ Metod.

Remneland, B. (2008) Dramatism as a way to enrich the understanding of entrepreneurship, konferenspapper till EURAM 2008 Innovation Track i Ljubljana

Reports:

Remneland-Wikhamn, B. (2012) A Theoretical Framework for Open Service Innovations in the Nordics, WP 1, OpenSIN, Nordic Innovation

Remneland-Wikhamn, B. (2011), Utvärdering Arbetsförmedlingens Jobbmässa, Mars 2011

Remneland, B. & Irfaeya, W. (2008) Intresset för företagsekonomiska ämnet bland icke-ekonomer, Utvärderingsrapport för Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Gruppen för Lärande och Förändring

Remneland, B. (2008), Utvärdering Arbetsförmedlingens Jobbmässa, Mars 2008

Remneland, B. (2006), Utvärdering Basfinansieringsprojetet 2005 – ResursCentra för jämställd tillväxt och utveckling, Regionalt Resurscentra i Göteborg

 

Föredrag/öppna föreläsningar/seminarium/workshops (exempel):                               

2014-02-28:    Open Innovation Tech Talk, seminarium på Ericsson, Göteborg

2014-02-20:    Open Innovation, an introduction, seminarium på MetTech West, Sahlgrenska universitetet, Göteborg

2013-10-03:    Open Innovation, Workshop och föreläsning för Trafikverket, Borlänge

2012-05-10:    Open Innovation in theory and practice, Keynote på 3DEXPERIENCE FORUM, Göteborg

2012-01-20:    Open Innovation, föreläsning på SLU, Skara

2011-10-17:    Open Innovation, föreläsning på ESTRAD, Esbri, Stockholm

2011-10-13:    Open Innovation, föreläsning på Handelskammardagarna, Göteborg

2011-09-26:    Open Innovation, an opportunity to learn and share experiences, workshop på Volvo Group, Göteborg

2011-09-01:    Öppen Innovation, frukostseminarium på Hjärttrusten, Lund

2011-07-05:    Implementation challenges of innovation contests, seminarium på “Open and User Innovation Workshop”, Vienna University, Wien

2011-06-14:    Innovation in Society– en kort introduktion till open innovation, Keynoteföreläsning på Information Security Forum, Göteborg

2011-03-02:    Open Innovation – a short overview, föreläsning på Venture Cup, Göteborg

2011-01-28:    Tekniskt arbete i det nya industrilandskapet, Keynoteföreläsning på konferensen ”Rätt kompetens för tekniskt arbete”, Eksjö

2010-08-02:    Open Innovation Groundwork, seminarium på “Open and User Innovation Workshop”, MIT, Boston

2010-03-03:    Open Innovation – a short overview, föreläsning på Venture Cup, Göteborg

2009-10-18:    Öppen Innovation – en kort översikt, föreläsning på Handelshögskolans Dag, Göteborg

2009-05-19:    Open Innovation – Creating the culture, workshop på Volvo IT

2005-11-10:    Att involvera andra – om resursjagande och innovationsarbete, föreläsning på Handelshögskolans Dag, Göteborg

 

 

 

 innovation, entrepreneurship, entreprenörskap, blogg, blog, forskare, researcher, entreprenör, öppen innovation, chesbroughavhandling, dissertation, entreprenörskapets vidunderliga resa, handelshögskolan, göteborg, open, opennes, web 2.0, communities

 

 

Beställ boken Öppen Innovation

 

 

Liber.se

Bokus.se

 

Ladda hem avhandlingen Entreprenörskapets vidunderliga resa 

 

 

 

I pressen:

 

2012 PLM Magazine om öppen innovation

 

2012 Göteborgsposten om öppen innovation

 

2011 BehindTheScenes om 3d printers

 

2011 Chefstidningen om öppen innovation

 

2010 Du&Co om framtidens trender

 

2010 Högskolenytt om boken Öppen Innovation

 

2010 Agenda om öppen innovation

 

2010 Affärsvärlden om öppen innovation

 

2010 Ny Teknik om öppen innovation

 

2009 Shortcut om öppen innovation

 

2008 Entré om min avhandling

 

2008 Härrydaposten om min avhandling

 

2005 Entré om min lic uppsats

 

 

 

 

CV