Så grundades Amazon

Året var 1994 när affärsmannen och entreprenören Jeff Bezos lämnade sitt jobb som vice ordförande i DE Shaw, Wall Street för att åka till Seattle och arbeta med en affärsidé som senare skulle blev revolutionärt. Han läste en rapport om lyftet av den årliga tillväxten på internet och siffrorna där förvånade honom, dessa var nämligen mer än 200% årligen. Bezos gjorde en lista med 20 produkter som lätt  kunde säljas på nätet och sedan la han fokus på fem av dessa produkter. Dessa produkter var cd-skivor, datormaskinvara, datorprogramvara, video och böcker.

Jeff Bezos Amazon Founder

Bezos huvudsakliga affärsidé var att sälja böcker på nätet, dra nytta av den växande populariteten hos Word Wide Web samt målgruppen och det stora utbudet av böcker som publicerades på den tiden. Han trodde att dessa böcker kunde säljas till rimliga priser och att transporten av dessa kunde hanteras smidigt. Bezos var tvungen att fokusera på att skapa en användarvänlig, mångsidig webbplats. Detta anordnades rätt så snabbt och sidan lanserades år 1995. Mycket snart blev webbplatsen den första bokhandeln i onlinemiljön. Sidan inkluderade en remisslista, ett exakt söksystem, enkel åtkomst till en stor databas, ett lätt att betala med ett kreditkort och med en leverans av boken som endast tog ett par dagar.

Mer om Amazons grund

Till en början så arbetade Bezo i ett garage där han skötte alla former av affärer som var Amazon relaterade. Det var inte fören sidans popularitet och efterfrågan steg som han förflyttade sig till ett kontor i Seattle. Amazon hade på den tiden över 2000 olika böcker och titlar för online köp. Samtliga av dessa böckers författare hjälpte Bezo med transporten och leveransen. Vidare kan man diskutera hur Amazon var med och anträdde transaktionen mellan köp i fysiska affärer och online köp vilket senare ledde till försäljning världen över och inte bara i ursprungslandet, USA.

1998 – NOW

Amazon.com har skapat införandet av online-handel och som ledare har den fastställt kärnverksamhet -standarderna. Bezos har arbetat för att göra webbplatsen användarvänlig och anpassningsbar för alla olika typer av kunder. Snart blev böckernas databas utvidgad till mer än en miljon titlar. Förutom val av olika alternativ på webbplatsen har Bezos också skapat möjligheten att kunna se suggestiva titlar, topprodukter och många typer av analyser. Dessa analyser används för att fastställa kundernas nöjdhet med både produkterna och tjänsterna så väl som med försäljaren. Sidan visade sig vara platsen där läsarna byter information om böcker, kommenterar och hjälper varandra.

Amazon idag

Idag är Amazon den största online-återförsäljaren i världen. Kunder idag använder sidan för att sälja allt möjligt, från second-hand varor till nya varor från små eller stora försäljare. Vem som helst kan skapa ett konto och vem som helst kan logga in för att köpa. Sidan skickar leveranser världen över och kostnaden varierar beroende på vara och försäljare.  Företaget beräknas idag ha ett värde av över 84 miljarder dollar. Företaget tjänade mer än 48 miljarder dollar i omsättning under år 2011 och 0,63 miljarder dollar i vinst. Företaget har sedan sin start inte slutat växa och inte ens ekonomikrisen under år 2007 kunde beröra företaget.