Så grundades Wikipedia

Wikipedia är en encyklopedi online. Idag finns Wikipedia över hela världen på många olika språk. Innehållet i Wikipedia redigeras av deras egna användare, vilka ofta kallas wikipedianer. Wikipedia drivs idag av Wikimedia Foundation, en icke-vinstdrivande stiftelse.

Namnet Wikipedia är en sammanslagning av de två orden wiki, som betyder snabb, och encyclopedia, som handlar om bildning. Wikipedia är en av de mest välbesökta hemsidorna på internet idag och representerar därmed en stor del av den information som hämtas enskilda personer idag. Även sökmotorer som Google driver ofta sin trafik till Wikipedia, vilket ytterligare ökar Wikipedias funktion som informationskälla. Av de företag och hemsidor som startades i början av 2000-talet är Wikipedia ett av de få företagen som har klarat sig och fortfarande finns kvar.  

På senare år har det uppstått frågor kring huruvida det går att lita på Wikipedia i en tid full av så kallade fake news. Att låta användarna redigera innehållet innebär helt klart en nackdel då informationen inte är lika säker, och ibland smyger det sig mycket riktigt in fel i artiklarna trots att källorna kontrolleras ofta. Dock kan det ibland innebära att ny information lyfts fram. Exempelvis har informationen om vem som gjorde den första flygningen skiljt sig mellan den amerikanska och den franska wikipedia-sidan. Båda kan anses ha rätt på olika sätt, och kan tänkas vara bra perspektiv att lyfta fram.

Grundades

Wikipedia grundades i januari 2001 av två grundare, Jimmy Wales och Larry Sanger. Redan i maj samma år kom Wikipedia även till Sverige där artiklar började skapas på svenska. Innan 2001 var slut hade Wikipedia lanserats på hela 18 språk.

Traditionella uppslagsverk förlitar sig på information från expertkunskaper. Denna typ av struktur liknar i större utsträckning föregångaren till Wikipedia, Nupedia, vilken ställde mycket högre krav på skribenterna. Då Wikipedia istället lutar sig på sina användare för information är själva strukturen helt annorlunda. De olika artiklar som finns på Wikipedia både skrivs av och bevakas av användarna. Inspirationen till detta sätt att arbeta kommer från början från open source-rörelsen där programmerare delade med sig av sina licenser gratis.

Grundarna

Grundarna till Wikipedia anses ofta vara Jimmy Wales och Larry Sanger. Dock råder det ibland delade meningar här, där Jimmy i början ansåg dem båda som medgrundare, men på senare tid har Jimmy ibland ansetts vara ensam grundare.

Jimmy Wales är en internetentreprenör från Alabama, USA. Han flyttade sedan vidare till San Diego under 1990-talet. Under den perioden tjänade Jimmy så pass mycket pengar att han blev ekonomiskt oberoende. Han grundade även internetföretaget Bomis. Bomis har kallats för internets Playboy, då innehållet sträckte sig mellan vuxenunderhållning och science fiction. Genom Bomis startade han sedan upp Nupedia, genom vilken Wikipedia sedan växte fram. Jimmy har idag en position i Wikipedias styrelse, men han är inte längre ägare.

Vid grundandet av Nupedia kom den andra medgrundaren, Larry Sanger, in i bilden. Larry är filosof, och anställdes till positionen som redaktör. Nupedia tog aldrig fart, men det lade grunden till det som sedan fick bli Wikipedia. Larry var dock inte långvarig på Wikipedia, utan då plattformen ansågs klara sig på egen hand blev han uppsagd redan ett år efter uppstarten.